Posts by Administrador


Extra Porter Stout

Extra Porter Stout


Posted By on Jul 2, 2018

EXTRA PORTER STOUT Será ou PORTER ou STOUT, ¿non?   Moitos sorprenderanse cando leen coma estilo na cervexa MEIGA CARRETEIRA: “Extra porter Stout”. Alguén con coñecementos cervexeiros, que siga as modas, diría: -“Si é Porter é 13C… pero coma adxetiva Extra Stout… pois entón pode ser 15C ou 16D”… Referímonos a unha persoa que use a guía do BJCP (Beer Judge Certification Program) coma guía cervexeira. Unha guía para cervexeiros...

Read More
Pronto, tenda virtual

Pronto, tenda virtual


Posted By on Mar 14, 2018

Pronto teremos tenda virtual, na que ademáis de adquirir a nosa selección de cervexas; poderedes adquirir outro tipo de productos coma etiquetas, camisolas ou abridores.   Pronto tendremos tienda virtual, en la que además de adquirir nuestra selección de cervezas; poderéis adquirir otro tipo de productos como etiquetas, camisetas o abridores....

Read More
Habelas Hainas!!

Habelas Hainas!!


Posted By on Nov 18, 2014

Unha meiga é a muller con coñecementos de maxia, ademais de Menciñeira. Menciñeira como aquela curandeira que ademais de sanar as doencias do corpo, transmitía enerxía ó espírito dos enfermos. En torno a súa figura existe un halo de misterio froito dos beneficios que durante séculos proporcionaron á sociedade e que falan dunha sabedoría milenaria reservada a uns poucos. Por desventura, estos coñecementos parecen condenados a perderse....

Read More